CÔNG TY SANIHOMES

KHÔNG BỊ LAY ĐỘNG TRƯỚC NHỮNG LỜI GIÈM PHA, DỰNG CHUYỆN

Những câu chuyện phiếm được bàn luận nhiều thì sẽ trở thành sự thật trong mắt người nghe.

Chuyện kể rằng có chú lừa nọ, trở về nhà sau cả ngày cần mẫn cày ruộng, vô tình buông lời thở than với chó: “Tôi mệt quá, thật chỉ mong ngày mai có thể nghỉ ngơi lấy một ngày.”

Lát sau, chú chó kể với mèo: “Chủ nhân bắt làm việc nhiều quá nên lừa nó mệt, ngày mai chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Chủ nhân cảm thấy mình đối đãi với lừa không hề tệ bạc, nên nghe xong lời bàn tán đó thì rất tức giận, bèn giết chết con lừa.

Một chú lừa rõ ràng rất siêng năng, nhưng lại bị chết oan ức bởi dăm ba lời đồn thổi, thật khiến người ta thương cảm.

Hoàng Đình Thánh, nhà thư pháp, họa sĩ, nhà thơ nhà Tống từng nói: “Tam nhân thành hổ sự đa hữu, chúng khẩu thước kim quân tự khoan”.