Hạ tầng viễn thông của tỉnh Bình Dương đáp ứng tốt nhu cầu phát triển

1600
Hạ tầng viễn thông của tỉnh Bình Dương đáp ứng tốt nhu cầu phát triển

Với mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại I, cùng với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, tỉnh Bình Dương còn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (VT). Đến nay hạ tầng VT đã bao phủ đến các địa phương trong tỉnh, đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, từng bước hoàn thiện để phục vụ việc xây dựng thành phố thông minh của tỉnh trong tương lai.

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Với quan điểm phát triển của Bình Dương, VT là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân; là công cụ quan trọng để hình thành xã hội thông tin, phục vụ tốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, cơ sở hạ tầng VT của tỉnh đã được xây dựng và phát triển nhanh, áp dụng công nghệ hiện đại, có độ bao phủ rộng khắp, chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ. ..Bên cạnh đó, thực hiện chính quyền điện tử, việc triển khai sử dụng internet trên hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng ngày càng được Bình Dương chú trọng đầu tư. 

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Đáp ứng thành phố thông minh

Việc áp dụng hệ thống mạng lưới vạn vật kết nối internet đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai khi xây dựng thành phố thông minh. Do đó, khi triển khai thì hạ tầng VT đóng một vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và truyền tải thông tin. Đối với Bình Dương, hiện tại cơ sở hạ tầng VT đã phát triển và về cơ bản sẽ đáp ứng được việc triển khai IoT.

Đáp ứng thành phố thông minh
Đáp ứng thành phố thông minh

Đến nay trên tỉnh có 9 doanh nghiệp VT tham gia xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ VT, như Viễn thông Bình Dương, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)… Bên cạnh đó, hệ thống cáp quang trên địa bàn tỉnh đã thay thế hệ thống cáp đồng và được triển khai tới tận các xã.  Với kết quả này đã đáp ứng điều kiện cần thiết để phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ đa dạng.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Ông Nguyễn Thanh Khiết, Phó Tổng Giám đốc VNTT, cho biết tính đến nay công ty đã xây dựng được cơ sở hạ tầng VT hiện đại, trong đó Trung tâm dữ liệu eDatacenter của VNTT là một trong 4 trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước. Với việc Bình Dương đang hướng tới xây dựng thành phố thông minh, công ty sẽ đáp ứng tốt những điều kiện về hạ tầng VT, chất lượng dịch vụ để triển khai các ứng dụng VT, công nghệ thông tin như VPN Bonding (mạng riêng ảo bảo mật cao), NOC-SOC (hệ thống bảo mật); các dịch vụ eDatacenter như Web hosting, Mail hosting, Cloud Backup… theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo báo Bình Dương

>> Bình Dương đầu tư hạ tầng tạo đòn bẩy phát triển

khuyến mãi
Chia sẻ